ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. ในฐานะประธานมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ รับมอบเงิน

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะประธานมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ รับมอบเงินสมทบ เข้าบัญชี “กองทุนเยียวยาความเสียหายจากการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง” ภายใต้มูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ เป็นจำนวนเงิน 53,300,000 บาท จาก นาย ซุน เยี่ยนเม่า ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 งานส่วนที่ 1 งานก่อสร้างทางทะเล และ นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้จัดการโครงการร่วม กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี เพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายในการเยียวยาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุม 3 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     สำหรับการจัดตั้งกองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาความเสียหายจากการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นางนวรจ ใจดี ผู้อำนวยการกองการเงิน และนางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมรับมอบเงิน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS