ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

กองการบุคคล ทลฉ. กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการท่าเรือ

     กองการบุคคล ทลฉ. กำหนดจัดการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการท่าเรือ (Port Management) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินจาก International Maritime Organization (IMO) ให้กับพนักงาน ทลฉ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ พนักงาน ทลฉ. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับทางด้านการขนส่งทางทะเล ภาพรวมของกฎระเบียบระหว่างประเทศ ข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ (ISPS Code) และวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับระบบรองรับของเสียของท่าเรือ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

     โดยได้ประสานอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย มีกำหนดการอบรมจำนวน 2 รุ่น ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 5 วัน

     - รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 - 25, 29 และ 30 มีนาคม 2564

     - รุ่นที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน และ 7, 8 เมษายน 2564 ณ ห้องแตรทอง 1 ศสฉ.

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS