ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมหารือ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 เมษายน 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือแหลมฉบัง ที่ส่งผลกระทบในการใช้บริการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นปัญหาในการทำงานของสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกัน ระหว่าง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และ ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี

     โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา นางสุนีย์ ภูติวณิชย์ นายกสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และ ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS