ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

นายกองค์การบริหารจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม งานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าเรือ

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 เมษายน 2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม งานประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ณ ห้อง The ballroom ชั้น 6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

     โดยมี เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายสุวัฒน์ พิพัฒน์ปัญญกูล ผู้จัดการโครงการฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ และวัตถุประสงค์ของการจัดประชาสัมพันธ์ ร่วมด้วยบริษัท กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ฯ ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ รายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม Envirionment Health Impact Assessment : EHIA ระยะก่อสร้าง ท่าเรือแหลมฉบัง และนางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน นำเสนอข้อมูล การจัดตั้งมูลนิธิชุมชน-ท่าเรือร่วมใจ การชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการฯ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการในครั้งนี้ เน้นการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชน การนำเสนอแผนการก่อสร้างโครงการและวิธีการดำเนินงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรการป้องกันผลกระทบในการขุดลอก ที่ตั้งบ้านพักคนงานก่อสร้าง เส้นทางการขนหิน การจ้างงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 จะดำเนินให้เป็นไปตามมาตรการกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Environmental Health Impact Assessment : EHIA ที่กำหนดไว้

     โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แทนจากภาคประชาชนชน นักวิชาการอิสระ นักวิชาการท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการท้องถิ่น และผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS