ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

     เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2564 ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและการซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555

     โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ขึ้นภายในอาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง จะมีการกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีการประกาศเสียงตามสายของหน่วยงาน มีรถดับเพลิงเข้ามาร่วมฝึกซ้อม โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมฝึกซ้อมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผลการฝึกซ้อมเป็นไปตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS