ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษา

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มีนาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 37 ทุน เป็นจำนวนเงิน 457,955.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยมี นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักผู้บริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ช่วยปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้ความสำคัญ และห่วงใย ด้านการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ที่จะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนของประเทศ ทำให้ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่เยาวชนได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ เยาวชนต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง เรียนดี มีความสามารถ และประพฤติดี เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการมอบทุนการศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนให้กับผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการฯ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้แสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS