ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลม ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2564 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลม ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และคณะที่ปรึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่เข้าหารือประเด็นโครงสร้างบุคลากร กรอบอัตรากำลัง ภารกิจและลักษณะงาน การประเมินผลงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบุคลากร ในส่วนของศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแผนบุคลากรของสถานีขนส่งสินค้าในกำกับของกรมการขนส่งทางบก โดยมี นางชยกร ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการกองการบุคคล นางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ พนักงานการสินค้า 12 ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS