ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนโครงการต่างๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี

     ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้ท่าเรือแหลมฉบังก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ในปีนี้ท่าเรือแหลมฉบัง ครบรอบ 30 ปี ขอตอบแทนทุกภาคส่วนในฐานะผู้ให้ด้วยการมอบเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 740,000 บาท ให้กับโครงการต่างๆ ดังนี้

     โครงการที่ 1 ทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส “เติมใจให้กัน” เป็นโครงการที่มอบโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีการสร้างรายได้ และเป็นสร้างคุณค่าในสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาส โดยมีมูลนิธิที่ท่าเรือแหลมฉบังมอบให้ 7 มูลนิธิ ได้แก่ 1.มูลนิธิคุณพ่อเรย์ 2.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 3.มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ 4.ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา 5.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบางละมุง 6.มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา 7.โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา มอบให้มูลนิธิละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 280,000 บาท

     โครงการที่ 2 ทุนอาหารกลางวัน “เพื่อน้องอิ่มท้อง” เป็นโครงการที่เสริมสร้างด้านโภชนาการในเด็กเล็กวัยก่อนเรียน ให้มีการเติบโตและพัฒนาการที่ดี ได้มอบให้กับ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางละมุง 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดแหลมฉบัง (กรมการศาสนา)

     สำหรับ โครงการที่ 3 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้กล่าวว่า โครงการเพิ่มความสว่างไสวและปรับปรุงอุปกรณ์ห้องน้ำให้กับวัดและโรงเรียน เป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ ตามนโยบายของผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังในการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ส่งเสริมและบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีความสะดวกสบายในโรงเรียน โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในวงเงิน 420,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ โครงการเพิ่มความสว่างไสวและปรับปรุงอุปกรณ์ห้องน้ำให้กับวัดใน 3 เขตเทศบาล ได้แก่ 1.วัดเขาโป่งสะเก็ด 2.วัดถ้ำประทุน 3.วัดสังกะเปรียว และโครงการเพิ่มความสว่างไสวและปรับปรุงอุปกรณ์ห้องน้ำให้กับโรงเรียนใน 3 เขตเทศบาล ได้แก่ 1.โรงเรียนบางละมุง 2.โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 3.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS