ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง แจกอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 ให้กับประชาชน

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการแจกอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับประชาชน โดยมี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบ ในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง จำนวน 1,000 ชุด และนางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอบางละมุง เป็นผู้รับมอบ ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 1,500 ชุด สำหรับการแจกอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าว ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกับ กิจการร่วมค้า CNNC (ผู้ประกอบการก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล) โดยท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เริ่มจากตัวเรา และผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS