ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2564 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับแผนวิสาหกิจของการท่าเรือฯ ฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573”

     โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 Stage ซึ่งปัจจุบัน การท่าเรือฯ อยู่ระหว่างดำเนินการใน Stage ที่ 2 ที่เป็นการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (บก ราง น้ำ) เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ และมุ่งสู่การพัฒนาการท่าเรือฯ ให้เป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก (World Class Port) อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS