ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พลตรี ชำนาญ ช้างเสต ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 12 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ได้บรรยายสรุป โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง แผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (EEC) อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS