ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินสนับสนุน ค่าของรางวัลงานประจำปี และงานวันเด็กแห่งชาติ 2564

     เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการมอบเงินสนับสนุน ค่าของรางวัลงานประจำปี และงานวันเด็กแห่งชาติ 2564 ให้กับโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมทั้ง มอบเงินสนับสนุนค่าจัดกิจกรรม “อิ่มบุญ หนุนพลัง สังสรรค์วันเด็ก โรงเรียนบ้านนาวัง” ให้กับ โรงเรียนบ้านนาวัง จำนวนเงิน 10,000 บาท ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนรอบท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS