ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดใหม่เนินพยอม

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดใหม่เนินพยอม ของชุมชนบ้านอ่าวอุดม จำนวนเงิน 50,000 บาท ณ วัดใหม่เนินพยอม จังหวัดชลบุรี โดยผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย และให้ความสำคัญต่อเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติ จึงได้สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดใหม่เนินพยอม เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม จะมีการย้ายสถานที่เรียนให้กับเด็กปฐมวัย ไปที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม รวมทั้ง ศูนย์ฯ ต้องการขยายพื้นที่ในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจำนวนของเด็กเล็กที่เพิ่มขึ้นทุกปี และเพิ่มห้องสุขาเพื่อสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กนักเรียน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS