ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ร่วมให้ข้อมูลกับผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และนายกฤษฎา อุดมโภชน์ พนักงานการสินค้า 12 ร่วมให้ข้อมูลกับผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำข้อมูลเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ในครั้งต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS