ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เฉพาะ Exclusive Travel Area (ETA)

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เฉพาะ Exclusive Travel Area (ETA) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพภายในประเทศรองรับชาวต่างชาติ นำร่องจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองการท่า ร่วมอภิปราย “การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการของไทย รองรับเส้นทาง Wellness & Golf Quarantine / Exclusive Travel Area และกลุ่มนักท่องเที่ยว Special Tourist Visa” ในหัวข้อ “สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ/การปรับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีรองรับวิถีใหม่ (New Normal) อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS