ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.สำนักปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้งานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการลงพื้นที่ เพื่อดูการปฏิบัติงานจริง ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และ ศูนย์พัฒนาการขนส่งสินค้าทางรถไฟ (SRTO) โดยมี นายกฤษฎา อุดมโภชน์ พนักงานการสินค้า 12 สำนักปฏิบัติการ และนางสาวนัฐอนันตา จินดาพงศ์เจริญ พนักงานการสินค้า 12 สำนักปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และคณะอนุกรรมการฯ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และตอบคำถามในเรื่องต่างๆ เพื่อนำไปประกอบใช้ในการหาแนวทางบรรเทาผลกระทบจากประกาศค่าภาระสินค้า (Cargo Dues) ประกาศท่าเทียบเรือชายฝั่ง A อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS