ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้งานอาเซียนและโลจิสติกส์

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้งานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางบรรเทาผลกระทบจากประกาศค่าภาระ (Cargo Dues) ประกาศท่าเทียบเรือชายฝั่ง A

     สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือ เกี่ยวกับผลกระทบจากประกาศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่องหนังสือค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ 2543 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และผลกระทบจากประกาศของท่าเรือแหลมฉบัง ให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าขาเข้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ (Loading Container) ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง A เท่านั้น โดยมี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS