ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทนทลฉ. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายอภิชาติ ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอำเภอศรีราชา คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอศรีราชา (ศป.ปส.อ.) คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และคณะที่ปรึกษาศูนย์ดำรงธรรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 9/2563 ณ ศาลาประชาคม (หลังใหญ่) ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS