ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. ร่วมงานการแข่งขันกีฬาของ บริษัท ปตท. จำกัด

     เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในงานการแข่งขันกีฬาของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 (GSP Sports Day 2020) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างพนักงานตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงาน ณ สนามฟุตบอล B สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านพักพนักงาน ปตท. ระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS