ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน...

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Market Sounding) ในประเด็นการปรับอัตราค่าภาระยกขนตู้สินค้าขึ้นหรือลงรถไฟของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการยกขนตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ผู้บริหารจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า ผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง (ผู้ประกอบการ ไอซีดี ลาดกระบัง) ผู้ประกอบการสายเดินเรือ สมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ (TICTA) สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับท่าเทียบเรือ เพื่อให้ท่าเรือแหลมฉบังได้รับทราบความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงอัตราค่าภาระใหม่ในการให้บริการต่อไป

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS