ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. เข้าร่วมเป็นเกียรติบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมเป็นเกียรติบรรยายพิเศษ ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public -Private Partnership (PPP) for a Digital World ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ในส่วนของท่ารือแหลมฉบังได้บรรยายเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการ PPP ที่สำคัญในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งและกระจายสินค้าที่สำคัญของภูมิภาคและท่าเรือชั้นนำระดับโลก

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS