ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานเรือและสินค้า

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานเรือและสินค้า ตามสัญญา ลงทุน บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า ผู้บริหาร พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์ตัวชี้วัด ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุมในการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS