ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

รอง ผอ.ทลฉ. เป็นประธานการประชุมร่วม

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง The Tee สนามกอล์ฟพัฒนา แอนด์ สปอร์ท คลับ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี สำหรับการประชุมในครั้งนี้ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน อีกทั้ง ยังมีการแจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง และงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS