HOTSPOT
ทลฉ. บรรยายสรุปกิจการโครงการพัฒนาต่างๆแก่...

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปกิจการ โครงการพัฒนาต่าง ๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศ (PAT Orientation) รุ่นที่ 92 (เพิ่มเติม) สำหรับพนักงานผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง