ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

     เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป นายศัลย์ อุคพัชญ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูกิจการและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท่าเรือ แหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน Cross-Border E-Commerce ที่ท่าเรือแหลมฉบังอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS