ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

พนักงาน ทลฉ. ศึกษาดูงาน บ. JWD infologistics

     วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นประธานเปิดการศึกษาดูงาน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการขนส่งสินค้าอันตราย รูปแบบการขนส่งและการส่งมอบสินค้าสารเคมี ประเภทและคุณสมบัติของสารเคมี การจัดเก็บรักษาสินค้าอันตราย ฉลากและเครื่องหมาย สินค้าอันตราย การจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 35 คน โดยหลักสูตรประกอบด้วยฟังการบรรยายและเยี่ยมชมพื้นที่คลังสินค้าอันตราย โดยมีนางสาวภรภัทร ศุกระรัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ความปลอดภัย และคณะ จากบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยาย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS