ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.ทลฉ. เป็นประธานเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว”

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว” โดยมี ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังและ ผู้แทนส่วนราชการที่ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับงาน “ท่าเรือแหลมฉบัง เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสีเขียว” เป็นงานในโครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของ ท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่าง ท่าเรือแหลมฉบัง กับ ส่วนราชการที่ทำหน้าที่งานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในรูปแบบเชิงสิ่งแวดล้อม ที่มีการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การร่วมกิจกรรม “โครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น” ที่เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS