ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน, นางพรทิพา  ทวีนุช  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และ ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 17,500 บาท

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS