ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงสะพานไม้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง

     นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน และนางพรทิพา  ทวีนุช  ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ว่าที่ร้อยตรีจักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงสะพานไม้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย บริเวณป่าชายเลนแหลมฉบัง  เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นศูนย์การเรียนรู้เขิงนิเวศให้กับเยาวชนโดยมีคณะกรรมการชุมชนบ้านแหลมฉบังเป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 300,000 บาท ไปดำเนินการ

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS