ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. มอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือ

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุน โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวม 43 ทุน ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการนี้ เริ่มต้นการสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2563 มีเยาวชนที่ได้รับทุน จำนวน 87 คน เยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 26 คน โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศต่อไป อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่มอบทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS