ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ชี้แจงเกี่ยวกับ การจัดการสารแอมโมเนียมไนเตรต

     ตามที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดในที่เกิดขึ้นในท่าเรือเมืองเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อคืนวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมานั้น โดยสื่อหลายสำนักรายงานถึงต้นเหตุความเสียหายรุนแรงไปที่แอมโมเนียมไนเตรตจำนวนกว่า 2,500 ตัน ทำให้เกิดความกังวลสำหรับการจัดเก็บสินค้าอันตรายในท่าเรือแหลมฉบัง โดย Ammonium Nitrate เป็นสารประกอบที่มีสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์ มีสมบัติอันตรายหลักคือเป็นตัวเติมออกซิเจนในปฏิกิริยาเผาไหม้สารอินทรีย์ทำให้เกิดปฏิกิริยารวดเร็วจนถึงขั้นระเบิดอย่างรุนแรงได้ ข้อกำหนดการขนส่งระหว่างประเทศจัดให้แอมโมเนียมไนเตรตเป็นสินค้าอันตราย โดยมีการจำแนกไว้หลายประเภทตามสมบัติความอันตราย ดังนี้

Class 1.1D, UN0222, AMMONIUM NITRATE (วัตถุระเบิด)

Class 5.1, UN2067, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN1942, AMMONIUM NITRATE (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN2426, AMMONIUM NITRATE, LIQUID hot concentrated solution (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE SUSPENSION intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE EMULSION intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 5.1, UN3375, AMMONIUM NITRATE GEL intermediate for blasting explosives (ตัวเติมออกซิเจน)

Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER (สารอันตรายเบ็ดเตล็ด)

     นอกจากนี้ยังมีแอมโมเนียมไนเตรตที่มีสภาพอันตรายสูงจนไม่อนุญาตให้ขนส่งตามข้อกำหนดสากล

     ตามระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด่วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันค้าอันตรายที่ ท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2559 ได้จำแนกสินค้าอันตรายออกเป็น 3 กลุ่ม ตามระดับความเสี่ยงดังนี้

    กลุ่มที่ 1 กลุ่มความเสี่ยงสูงมาก ไม่อนุญาตให้ทำการขนถ่ายหรือบรรทุกลงเรือภายในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง

    กลุ่มที่ 2 กลุ่มความเสี่ยงสูง ให้ทำการขนถ่ายในท่าเรือแหลมฉบังได้ แต่ไม่รับฝากเก็บ หรือวางพักหน้าท่าเทียบเรือ ต้องนำออกจากอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบังทันทีที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือโดยตรง

    กลุ่มที่ 3 กลุ่มความเสี่ยงต่ำ ให้ทำการขนถ่ายหรือทำการบรรจุตู้สินค้าในเขตท่าเรือแหลมฉบังได้ โดยต้องนำมาฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตรายเท่านั้น

แอมโมเนียมไนเตรตซึ่งมีความเสี่ยงแต่ละประเภทต่างกันจึงถูกจัดอยู่ได้ทั้ง 3 กลุ่มดังนี้

    กลุ่มที่ 1 ได้แก่ Class 1.1D, UN0222, AMMONIUM NITRATE (วัตถุระเบิด) ให้ทำการขนถ่ายในท่าเรือแหลมฉบังได้ แต่ไม่รับฝากเก็บ หรือวางพักหน้าท่าเทียบเรือ ต้องนำออกจากอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบังทันทีที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ หรือบรรทุกลงเรือโดยตรง

    กลุ่มที่ 2 ได้แก่ แอมโมเนียมไนเตรตที่เป็น Class 5.1 UN1942, UN2067, UN3375 และ Class 9, UN2071, AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER สามารถขนถ่ายผ่านท่าเรือแหลมฉบังได้ โดยต้องนำมาฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตรายเท่านั้น

     ทั้งนี้ แอมโมเนียมไนเตรต  มีนำเข้ามาฝากเก็บที่คลังสินค้าอันตราย (บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (มหาชน) จำกัด) ได้ดำเนินพิธีการนำออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเรียบร้อยแล้ว และไม่มีจัดเก็บในพื้นที่คลังสินค้าอันตรายในปัจจุบัน ท่าเรือแหลมฉบังขอให้ผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไปมั่นใจได้ว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดเก็บถูกต้องตามมาตรฐานที่องค์กรขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆกำหนด อย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS