ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ

     สำหรับกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน ชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่า จำนวน 700 ไร่ มีทั้งสิ้น 8 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหน้าท่าเรือเชียงแสน จุดที่ 2 วัดเจดีย์ จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านแซว จุดที่ 4 บ้านแซว หมู่ที่ 1 จุดที่ 5 บ้านเกาะผาคำ จุดที่ 6 บ้านสบกก จุดที่ 7 บ้านสันทรายกองงาม และจุดที่ 8 เทศบาลตำบลโยนก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้พิจารณาเพิ่มกิจกรรมการปลูกป่าทดแทนตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนด และยกระดับมาตรฐานของระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (PSHEMS : Port Safety, Health and Environmental Management System) เป็นระดับที่ 2 ทั้งนี้ ผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา 904 ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS