ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผู้แทน ทลฉ. เข้าร่วมพิธีส่งมอบฝายในโครงการ ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ขจรยศ เกื้อหนุน ผู้อำนวยการกองการท่า นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมพิธีส่งมอบฝายในโครงการ ฅน...เก็บน้ำให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และมอบเงินสนับสนุน จำนวน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการก่อสร้างฝาย เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนช่วยในการชะลอน้ำและฟื้นฟู สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่า อีกทั้งยังสร้างอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ ทั้งนี้ นายกฤษฎา ชัยยา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พนักงานจิตอาสา 904 ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมพิธีนี้ อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS