HOTSPOT
ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมตามประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมตามประกาศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดให้เรือชายฝั่งที่รับตู้สินค้าขาเข้า ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการบรรทุกตู้สินค้าลงเรือ (Loading Container) ได้ที่ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือA) และขั้นตอนการปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารที่ทำการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือA) ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติในการให้บริการของเรือชายฝั่ง เพิ่มเติม โดยมี ผู้แทนผู้ประกอบการเรือ และผู้แทนสายเดินเรือตู้สินค้า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้