ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณปากคลองบางล

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณปากคลองบางละมุง (พื้นที่ 55 ไร่) ในการพัฒนาเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยการประชุมครั้งนี้ เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดประชุมหารือคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรวมรวมข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาล เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS