ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาถวายให้กับวัดในเขตพื้นที่ 3 เทศบาลรอบท่าเรือแหลมฉบัง

     ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาถวายให้กับวัดในเขตพื้นที่ 3 เทศบาลรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ในการถวายปัจจัยหล่อเทียนพรรษา จำนวน 26 วัด ได้แก่
1.วัดบ้านนา 
2.วัดศรีวนาราม 3.วัดศรีธรรมาราม(ทุ่งกราด) 4.วัดสุกรีย์บุญญาราม(หนองมะนาว) 5.วัดท่ากระดาน 6.วัดบางละมุง 7.วัดสังกะเปียว 8.วัดประชุมคงคา 9.วัดนาลิกวนาราม(ตะเคียนเตี้ย) 10.วัดเวฬุวนาราม 11.วัดต้นกระรอก 12.วัดวังทองเจริญธรรม 13.วัดป่าสามัคคีธรรมาวาส(เขาพระ) 14.วัดหนองคล้า 15.วัดจุกกะเฌอ 16.วัดเนินบุญญาราม(ต้นมะม่วง) 17.วัดแหลมทอง 18.วัดแหลมฉบัง(ใหม่) 19.วัดปชานาถ 20.วัดเขาน้ำซับ 21.วัดพระประทานพร 22.วัดใหม่เนินพยอม 23.วัดมโนรม 24.วัดแหลมฉบัง(เก่า) 25.วัดโป่งสะเก็ด 26.สำนักสงฆ์บรมพุทโธ

     โดยผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา เป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นการปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง”โอวาทปาฏิโมกข์”แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS