ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. เปิดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม การพัฒนาเทคนิคการสอนงานของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นผู้สอนงาน เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง และได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณวิชนี ถนอมชาติ ประธานสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ สำหรับหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่พนักงานที่เป็นผู้สอนงานสามารถวางแผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และพนักงานผู้รับการถ่ายทอด สามารถจัดทำคู่มือการสอนงานและประเมินผลการเรียนรู้และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการยกระดับผลการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังตามเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563 โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 วัน ได้แก่ วันที่ 16,22 มิถุนายน , 13 กรกฎาคม และ 10 สิงหาคม 2563 จะจัดการบรรยายและจัดกิจกรรมทำ Work Shop อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS