ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตรวจเยี่ยม ทลฉ.

     เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านความมั่นคง (ศปม.) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ในการนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุป รวมทั้ง ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของเรือที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้ามาในน่านน้ำไทย โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และ ผู้บริหาร จากหน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้การต้อนรับด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS