ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.ทลฉ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564-2566

     วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร อ.ทลฉ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564-2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564-2565” ของศูนย์ EVM ทลฉ. ให้กับพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564-2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564-2565 และให้แต่ละศูนย์ EVM นำสรุปผลฯ ดังกล่าวมาขยายผลเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการต่อไป

     โดยกำหนดการประชุม ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รอง อ.ทลฉ. สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ของ กทท. และมีการบรรยายสรุปภาพรวมจากการทบทวนแผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2562-2566 และสรุปภาพรวมเศรษฐกิจ และทิศทางภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ ระหว่างเวลา 13.00-20.00 น. การจัดทำแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2564-2566 และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564-2565 และสรุปรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานและรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงาน ทลฉ. ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการ ท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS