ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ผอ.ทลฉ. ลงพื้นที่ โครงการ SRTO

     วันที่ 4 เมษายน 2563 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง รับฟังการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินการของโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ ท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ว่าควรหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณตู้สินค้าเพื่อเพิ่มรายได้และกำไรในอนาคต เนื่องจาก โครงการค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายที่คงที่ ดังนั้น การมีปริมาณตู้สินค้าเพิ่มมากขึ้น จะทำให้รายได้และกำไรในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น รวมถึง การนำระบบสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ อีกด้วย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ ICD ลาดกระบัง และสายเรือ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการให้บริการร่วมกันในอนาคต ซึ่งจะยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS