ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

พิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)

     วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
     ในการนี้ นายชนินทร์ แก่นหิรัญ กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ท่าเทียบเรือชายฝั่ง A ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS