ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ให้การต้อนรับประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการปฏิรูปประเทศ

     เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4 มีนาคม 2563 เรือโทยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และ นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง นักบริหาร 13 ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในการนี้ นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ณ อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS