ฟังวิทยุออนไลน์ 24 ชั่วโมง

ทลฉ. ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2563

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 มกราคม 2563 ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปี 2563 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ เป็นการจำลองเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บพัสดุ ข้างกองการเงิน โดยมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่าเรือแหลมฉบัง และ ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง เข้าร่วมการฝึกซ้อม อีกด้วย

แชร์ต่อให้เพื่อน
LATEST POSTS