HOTSPOT
ประธานกรรมการ กทท. ลงพื้นที่ ณ ทลฉ.

     เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2563 พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ เรือโท ดร. ชำนาญ ไชยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง โดย เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บรรยายสรุปกิจการการดำเนินงาน โครงการสำคัญของท่าเรือแหลมฉบัง

     โดยมีผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง ในการนี้ ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โดย คุณสุทธิรัตน์ โตศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

     อีกทั้งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์ โดย คุณพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบริหารจัดการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การต้อนรับ และ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมี ดร.อรรถสิทธิ์ กอชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป อีกด้วย