HOTSPOT
ทลฉ. ต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง

     เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบัง และ นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้บริหารให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 51 ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนายชุนณ์ลพัทธ์ บรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือ อีกด้วย