HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่าง ทลฉ. กับ ผู้ประกอบการในเขต ทลฉ. ครั้งที่ 1

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง กับ ผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบังและผู้แทนผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องร่มไทร 1 - 3 สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดชลบุรี

     ในการประชุมครั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้กล่าวถึงนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 รวมทั้ง ความคืบหน้าของศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง ศูนย์พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง ระบบการจัดการ Truck Queue และสรุปปริมาณ ตู้สินค้าประจำปีงบประมาณ 2562 ของท่าเรือแหลมฉบัง โดย ผู้แทนผู้ประกอบการในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความคิดเห็น ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติงานได้อีกด้วย