HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. ให้การต้อนรับ ท่านกงสุล ณ มณฑลเสฉวน

     เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปกิจการ กับ Mr.Lei Lei ,Director ,Transportation Management Division,Department of Transportation of Sichuan Province และ นางสาวพิชชาภรณ์ หลิวเจริญ ท่านกงสุล ณ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนชนจีน พร้อมคณะในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ EEC ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง