HOTSPOT
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานการสาธิตการปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศในเขต EEC

     เมื่อเวลา 9.15 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานงานการสาธิตการปฏิบัติการฉุกเฉินทางอากาศในเขต EEC (HEMS Demonstration at EEC) ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางหลวงพิเศษหนองขาม จังหวัดชลบุรี โดยในงานได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วน โดยท่าเรือแหลมฉบังได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย กองบริหารงานทั่วไป เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานการสาธิตการปฏิบัติการฉุกเฉินในครั้งนี้ด้วย