HOTSPOT
ผอ.ทลฉ. เป็นประธานในโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ

     เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในโครงการกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับโครงการกิจกรรมในครั้งนี้ มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เข้าร่วมด้วย