HOTSPOT
รอง ผอ.ทลฉ. ร่วมงาน TNSC 25th Anniversary

     เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายบัณฑิต สาครวิศวะ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปี สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ร่วมงาน TNSC 25th Anniversary Exclusive Dinner Talk ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมี นายรังสรรค์ ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการกองการช่าง และนางปิยะธิดา ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมงาน สำหรับการจัดงานนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกรวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย